Sign in

Yağmur, benim doğumumun simgesidir. Ben, annemin rahminden ışıklar saçarak dünyaya gelirken yağmur da kozmosa teşrifimi diğer varlıklara bildiriyordu. Öylesine bir sağanak yağıyordu ki bulunduğum ilçede benden habersiz tek canlı kalmamıştı. Hastanenin camları sık vuruşlarla çınlıyor, içindekilere korkudan başka bir şey vermiyordu. …


Tanrıça, her zaman göksel kıyafetler giymez.

Bana varoluşunun sırrına giden anahtarı teslim eden can, sokakta giyilen cinsten örtülere bürünüyor. Çıtkırıldım’ın koluna giriyor; belki onun sefaletini hissediyor ancak umursamıyor; sonuçta O, istence sahip kişi; O, arzuluyor ve istediğini kopararak alıyor. Benimle konuşuyor, etrafa bakıyor, hareket içinde ancak yürümüyor, kendine özgülüğü en…


Her gün farklı bir kişi içinde uyanıyorum.

Gözlerim açılmıyor, çapaklar kurumuş, kale kapıları ardındaki askerler gibi sıksıkı tutuyor. Ellerimi yapacağım her işte kullanmaktan hoşnutsuzluk duyuyorum. Midem zehirler içinde, yanıyor. Ağzım, her gün başka bir koku sürüyor. Kollarım sarkıyor, bacaklarım, karıncalanmış, hareket etmiyor, başım dönüyor, kulaklarım uğulduyor. Dişlerim, gece korkudan kırmış…


İnsanların hayvanlardan farkı yoktur, büyük olan küçük olanı ezer.

Okuldayım, herkesin birbirine saygı duyduğu ve anlayış gösterdiği o kutsal ve doğurgan mekânda. İki şişko önümden geçiyor, biri kendi kardeşlerinin hakkını yemiş, diğeriyse ailesini. Kızlar yine aptal top oyunları oynuyorlar. Çığlıkları, kulaklarımı delerek zihnime nüfus ediyor. Öğretmenler, öylesine cahiller ki, sürekli…


Sefalet, ayrıntılarından bağımsız sefalettir. Her insanın gururunu harcar.

Yahu, tam yazacağım, kalemimin mürekkebi bitmiş. Yok, bitmemiş; kurumuş, akmıyor sadece! Ucunu dilime götürüyorum. Şöyle ıslağından yalıyorum, bunla da kalmıyor nefesimle ucundan çekiyorum. Mürekkep çözülüyor tükrüğümde, boğazıma akıyor; mideme doğru gelince sancılarım başlıyor. Midem ufak bir kaos, çalkantılarla sarsılıyor. Ferahlamak ve bazı…


Bu yazıda, modern zamanların yarattığı modern insan için ‘Tanrı’ bilmecesinin neden hiçbir şey ifade etmediğini, kafamda o an geçen düşüncelerle açıklamaya çalışacağım.

Öncelikle, insanların kitlelerce ‘aydınlanma’ya başlaması hızlı, birden ve kapsayıcı bir şekilde olmadı. Bunu, zamanımızda yapılacak küçük bir gözlem aracılığıyla görebiliriz:

  • — Türkiye’de bunalıyorum, yaşıtlarım başka ülkelerde refah içinde…


To begin with, I would like to mention a couple of characteristics of freedom that I shall discuss. Firstly, the meaning of the word ‘freedom’ is of diversity. The type of freedom I would like to investigate is individual freedom. That is, to make your own decisions without being exploited…


Bu yazımın konusu isyan.

İsyan tarihte pek çok kez toplumsal ve siyasal değişimlere neden olmuştur.

Örnek olarak, Türk Bağımsızlık Mücadelesi verilebilir.

Bu isyanda, insanları birleştirenin ‘vatan’a ve ‘bağımsızlık’a duyulan tutku olduğu görülür.

Silahlanmış bireyler, ‘örgütlenerek’ ve bazen düzensizce yurtta bulunan düşmana karşı savaşmışlar ve galibiyet ummuşlardır. Nitekim muzaffer olmuşlardır da.


Yazıma başlamadan önce bu kısımda Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasında bulunan 26. maddeyi alıntılamak ve yazının tümüyle paralel bir evrende geçeceğini, yani şahsımla kalemimden çıkmış olması dışında hiçbir alakasının olmadığını belirtmek isterim:

26. Madde

VIII. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı,resim veya başka yollarla tek başına veya…


değilim artık on sekiz

akan kan damarlarımda, yaşlı

zihnim, kızmış bir motor

kaynıyor, öksürüyor

değilim artık on sekiz

yok o delidolu gençliğim

hapsedildikten sonra sönen

umut vadeden, kalemi geleceğin

şimdi suratıma bakıp

söyleme beni umursadığını

ben bitmişim, hayat bitmiş

kanım akmaz olmuş, kalbim atmaz

artık terakki aramıyorum

öğrenmek, sevmek, edinmek bir şeyleri

eften püften şeyler bunlar

bana bir parça huzur gerek, soğuğundan

öyle soğuk olsun ki titresin bedenim

titresin, titresin, titresin…

Ahmet

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store